Uutislistaukseen

päätöskuva_XL.jpg

Hallinto-oikeus antoi päätöksen kirkkoherran vaalista

7.6.2019 15.05

Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään kirkkoherran valinnan 7.6.2019.

Keskeisin peruste hallinto-oikeuden päätökselle oli se, ettei hakijoiden hakemuksia ole toimitettu tuomiokapitulista seurakunnalle.

Päätöksessä on valitusaika ja se on lainvoimainen noin kuukauden kuluttua, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Jatko on kapitulin käsissä, mutta oletettavasti syksyllä on edessä uusi kirkkoherranvaali. Kapituli päättää myös kirkkoherran sijaisesta prosessin aikana.

”Me asianosaiset teemme työtä hyvässä hengessä ja toivomme kaikkien keskittyvän oleelliseen eli työhön seurakunnan parhaaksi.”
- Jani Latva-Nikkola ja Maria Siekkinen

Hallinto-oikeiden päätös on nähtävissä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (ma-ke klo 9-14). Voit myös lukea virallisen päätöksen kokonaisuudessaan tästä linkistä.