Uutislistaukseen

Ilmajoen seurakunta hakee virkaan Diakoniatyöntekijää, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (4. diakonian virka)

24.3.2021 10.08

Diakoniatyöntekijä, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (4. diakonian virka)

Ilmajoen seurakunnassa on haettavana 26.4.2021 klo 14 mennessä 4. diakoniatyöntekijän virka, johon sisältyy 40 % osuudella lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan tehtävä.

Ilmajoen seurakunnassa on kaikkiaan neljä diakonian virkaa. Nyt haettava virka on uusi. Diakoniatiimiin kuuluu lisäksi teologi. Lähetys- ja kansainvälisen työn puolella tukena on oma tiimi, johon kuuluu teologi ja vapaaehtoisia. Lähijohtajana toimii johtava diakoniatyöntekijä.

Nyt haettavaan diakonian virkaan kuuluu yleisen diakoniatyön tehtäviä, jotka sisältävät muun muassa päivystystä, asiakas- ja kotikäyntityötä. Ilmajoen seurakunnassa yleiseen diakoniatyöhön kuuluu myös rippikoulutyötä. Päävastuualueena on diakonian vapaaehtoiset, yhteisvastuukeräys sekä maahanmuuttajatyö. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajana tehtävä on organisoida lähetys- ja kansainvälisen työn toimintaa. Työn painopiste on lähetyskasvatuksessa kaikenikäisille ja vapaaehtoisten ja muiden työntekijöiden kanssa toteutettavissa tempauksissa ja projekteissa sekä yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja Kirkon ulkomaanapuun sekä nimikkolähetteihin ja -kohteisiin.

Hakijalta toivomme hyviä tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta sekä kykyä tulla toimeen innostavasti ja avoimesti erilaisten ihmisten kanssa. Arvostamme lähetystyön tuntemusta ja kokemusta vapaaehtoisten kanssa toimimisesta.

Tehtävään valittavalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen mukaista diakonian viran kelpoisuutta (Kirkon säädöskokoelma nro 124). Lisäksi viran vastaanotto edellyttää sitoutumista kirkon säädöskokoelma nro 136 mukaisen pätevyyden hankintaan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan tehtävään, mikäli sellaista ei hakijalla ole.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä terveystodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Koeaika on kuusi kuukautta. Palkkaus on KiRVESTES:n mukainen ja sen palkkaluokka on 502 (peruspalkka 2 426,19 € + mahdolliset lisät).

Virka täytetään 9.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään keskiviikkona 12.5.2021 illalla. Valinnan suorittaa kirkkoneuvosto.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 26.4.2021 klo 14 mennessä Ilmajoen seurakuntaan sähköpostilla osoitteeseen ilmajoen.seurakunta@evl.fi. Aihekenttään pyydetään laittamaan merkintä ”diakonian virka”.

Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Soile Vaaranmaa p. 050 537 0326 tai kirkkoherra Jani Latva-Nikkola, p. 040 769 6956.