Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkakiusaamiseen tulee puuttua välittömästi.

Työpaikalla kiusatuksi joutuminen on stressaava tilanne, joka koettelee itsetuntoa ja luo turvattomuutta sekä alemmuudentunteita. Pahimmillaan kiusaaminen voi aiheuttaa työuupumusta ja masennusta. Kiusaaminen voi olla hyvinkin arkipäiväistä toimintaa, jossa työntekijän toimintaa hankaloitetaan ja vähätellään eri tavoin: leimaamista, ohittamista ja eristämistä. Kiusaamisen muodoista seksuaalinen häirintä on erityisen vaiettua.

Nykyisessä työelämässä korostuvat hyvät sosiaaliset valmiudet ja esilläolo. Hiljaisemmat työntekijät, jotka eivät ole tottuneet pitämään puoliaan eivätkä markkinoimaan itseään, joutuvat helpommin kiusaamisen kohteeksi. Usein kiusaamista ei edes tiedosteta työyhteisössä. Jos joku kokee tulleensa kiusatuksi, asia pitää käsitellä. Kiusaaminen on  koko työyhteisön asia ja vaatii kiusattujen, kiusaajien ja koko työyhteisön vastuunottoa.
Ongelma ei siis ratkea itsestään. Kiusaaminen ja siihen liittyvät tunteet eivät mene ohi itsestään. Työyhteisön tulisi kyetä reagoimaan tilanteeseen mahdollisimman pian ja selvittämään, mistä on kyse. Selkeät, yhdessä sovitut pelisäännöt helpottavat: miten meillä edetään, jos joku kokee tai havaitsee kiusaamista. Kiusaamistilanteen nostattamia häpeän, voimattomuuden ja raivon tunteita ei kannata kauaa sietää.

Miten tilanteessa tulisi toimia?

Ota yhteyttä työsuojeluvastaavaan, luottamusmieheen, työsuojelupiiriin tai työterveyshuoltoon. Joissakin seurakunnissa toimii työpaikkapappeja, jotka kuuntelevat ja keskustelevat kanssasi tilanteesta ja etsivät ratkaisukeinoja yhdessä. Voit ottaa yhteyttä myös seurakunnan päivystävään työntekijään. Kirkon Palveleva puhelin sekä Palveleva netti toimivat myös keskusteluavun kanavina.
 

Puisia nappuloita, joista yksi on muista erillään.
Rikkinäinen puhelin.

Ota yhteyttä

Diakoniapäivystys: Maanantaisin ja tiistaisin puhelinpäivystys klo 9-11 HUOM! 6.5.2024 alkaen ei puhelinpäivystystä tiistaisin. Luottamuksellinen keskustelu diakoniatyöntekijöiden puhelinnumeroihin.

Työvuorossa oleva pappi vastaa puheluun mahdollisuuksien mukaan. Tekstiviestit eivät välity.