Nainen lasin takana.

Päihteet ja riippuvuudet

Tukea riippuvuuksista kärsiville ja heidän läheisilleen.

Henkilökohtaisissa tapaamisissa diakonian vastaanotoilla ja kotikäynneillä asiakasta pyritään neuvomaan ja usein myös ohjaamaan oikeanlaisen avun tai avustusten piiriin. Myös kunnan päihdetyöntekijät tukevat päihdeongelmaista raittiuteen kulkemalla hänen rinnallaan ja toimimalla puolestapuhujana hänen asioissaan.

Myös läheiset tarvitsevat tukea ja rohkaisua elämässään, joten heidänkin arjessa jaksamista an on tarpeen tukea. Heille voidaan järjestää tarpeen mukaan ryhmäkokoontumisia, joissa vaikeita asioita voidaan jakaa samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Erilaiset vertaisryhmät  vahvistavat sosiaalisia verkkoja ja antavat mahdollisuuden keskusteluihin samoissa ongelmissa painivien ihmisten kanssa. Diakoniatyöntekijältä saat ohjausta ja neuvontaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

Voit ilmoittautua diakoniatyön moomma selevänä toimintatapahtumiin,retkille ja erityistilaisuuksiin - tai vaikka tiedustella diakoniatyön vapaaehtoistoiminnasta diakoniatyöntekijältä. Huomioithan, ettemme asioi päihtyneiden kanssa.

Riippuvuudesta kärsivä? – Hae rohkeasti apua

Jos toteat olevasi tai huomaat läheisesi olevan riippuvainen päihteistä, pelaamisesta tai jostain muusta toiminnasta, joka on muuttunut pakonomaiseksi , hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi. Seurakuntien diakoniatyöntekijät ovat tukena ja kulkevat mukana toipumisessa. Apua päihdeongelmasta toipumiseen löydät myös Sininauhaliitosta. Ilmajoella toimii Sininauhaliiton matalan kynnyksen kohtaamispaikka Sinikulma, jossa Ilmajoen seurakunnan diakoniatyöntekijä tai pappi päivystää sovittuina aikoina.
Vertaistukea tarjoavat myös  Nimettömät alkoholistit (AA). Ilmajoella ryhmä kokoontuu seurakunnan omistamissa tiloissa
 

Myös päihdeongelmaisen läheinen kaipaa apua

Elämä päihderiippuvaisen kanssa voi olla täynnä petettyjä lupauksia ja pettymyksiä. Älä jää tilanteen vangiksi. Voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, he auttavat ja ohjaavat sinut eteenpäin. Tietoa päihteistä ja riippuvuudesta on muun muassa Päihdelinkki-sivustolla sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Myös mielenterveystalon sivustolla www.mielenterveystalo.fi on monipuolista tietoa riippuvuuksista.

Tunteita ja kokemuksia voit jakaa vertaistukiryhmissä, joita järjestää muun muassa Al-Anon, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry, Irti Huumeista ry sekä Päihdeklinikka Seinäjoella.

AA:lla on tukipalveluita myös lapsille ja nuorille, jotka kärsivät perheenjäsenensä päihdeongelmasta. Koululaisten ja nuorten keskusteluapua aikuisen kanssa tarjoavat myös kirkon Tekstaritupu ja Nettitupu.