Lähetys

Lähetyssihteeri toimii linkkinä seurakunnan nimikkoläheteille ja -kohteille. Hän vastaa myös lähetystyön hyväksi järjestettävästä toiminnasta.


Päivi Penttilä

Diakoniatyöntekijä, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja