Lähetys

Lähetyssihteeri toimii linkkinä seurakunnan nimikkoläheteille ja -kohteille. Hän vastaa myös lähetystyön hyväksi järjestettävästä toiminnasta.


Sirkku Halkosaari

Lähetyssihteeri

LOMALLA