Kehitysvammaistyö

Kirkon kehitysvammaistyön perusta on kristillinen ihmiskäsitys.

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja jokainen yksilö on ainutkertainen. Ihmisen arvo ei perustu hänen tekoihinsa tai saavutuksiin, asemaan tai ominaisuuksiin, vaan hän on arvokas koska on olemassa.

Kirkon kehitysvammaistyön tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kehitysvammaisille ihmisille kristillinen kasvatus ja elävä seurakuntayhteys.

Ilmajoen seurakunnassa kehitysvammaisille järjestetään hartaushetkiä toimintatalolla sekä ehtoollishartauksia asumispalveluyksiköissä muutaman kerran vuodessa. Kehitysvammaisia kutsutaan myös osallistumaan ja toteuttamaan diakoniatyön järjestämiä kesä- ja joulukirkkoja. Lisäksi vietämme kevät-iltaa Kalajaisten leirikeskuksessa toukokuussa.

Kirkossa on vuosia kehitetty erityisrippikouluja niin lievästi kehitysvammaisille kuin myös vaikeasti kehitysvammaisille. Toiminnasta saa tietoa alueellisilta työntekijöiltä.

Kirkon kehitysvammaistyössä tehdään yhteistyötä eri viranomaisten, mutta erityisesti alan järjestöjen, kuten Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton kanssa kehitysvammaisten omaehtoiseen selviämisen ja elinolosuhteiden parantamiseksi.

Kehitysvammaistyötä tehdään yhteistyössä kehitysvammaishuoltoa antavien toimijoiden kanssa. Papit toimivat kuntayhtymien tai erikoissairaanhoidon alaisissa palvelukeskuksissa, työpaikoilla ja ryhmäkodeissa. Diakoniatyöntekijät toimivat seurakuntayhtymissä tai seurakunnissa.