Ihmissuhteet haastavat 

Alle on koottu tietoa, millaisiin tilanteisiin ja millaisia kirkon ja muiden tahojen tarjoamia apumuotoja.

Parisuhteen vaikeudet

"Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee." (Ef. 4:26) Ihminen on luotu toisen ihmisen yhteyteen. Aina yhdessäolo ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Rakkaus muuttuu, ystävää ei löydy, oman itsen tuntemisessakin voi olla haasteita. Erilaiset tunteet ja haastavat tilanteetkin ovat osa elämää. Kun asian voi jakaa ja sitä voi pohtia ammattilaisen kanssa, vaikeatkin solmut voivat avautua. Parisuhteen haasteisiin kannattaa hakea apua. Ulkopuolinen ammattilainen voi antaa uusia näkökulmia puheyhteyden löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Parisuhdekurssit

Parisuhdekursseja sekä keskusteluapua on tarjolla. Kestävän parisuhteen peruspilaireita ovat puhuminen ja kuunteleminen, kuullun tarkistaminen, tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja vastaanottaminen. Suomessa järjestetään paljon parisuhdekursseja, joissa voi harjoitella näitä parisuhdetaitoja toisten parien kanssa. Kirkko ja kristilliset järjestöt ovat yhdessä maan suurimpia parisuhdekurssitoiminnan tarjoajia.

Seurakuntien ja kristillisten järjestöjen parisuhdekurssit ja -tapahtumat , parisuhdeluennot ja -illat on tarkoitettu avio-, avo- tai seurustelupareille, jotka haluavat kehittää omaa parisuhdettaan ja elämäänsä tyydyttävämmäksi. Parisuhdekurssien muoto ja sisältö vaihtelevat seurakunnan mukaan. Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten lisäksi kuuntelu- ja keskusteluapua voi saada myös diakoniatyöntekijältä.

Tukea ero-prosessiin

Puolisosta eroaminen on monivaiheinen prosessi, joka pitää sisällään monia vaiheita ja tunteita. Jos perheessä on lapsia, eron läpikäyminen ja siihen sopeutuminen on vielä tärkeämpää. Eroryhmien ja -kurssien työskentely auttaa läpikäymään erokriisin synnyttämiä tunteita ja antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Eroryhmät on tarkoitettu yleensä jo eronneille, ja ryhmiin tullaan useimmiten yksin. Eroon liittyvistä asioista voi käydä keskustelemassa myös kirkon perheasiain neuvottelukeskuksessa tai seurakuntien työntekijöiden kanssa. Myös Palveleva puhelin ja Palveleva netti tarjoavat keskusteluapua ja kuulijaa vaikeina hetkinä. MLL:n Perhetalo Kivirikko voi järjestää vertaisryhmämuotoista tukea eroperheille.

Perheväkivallan uhka

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan väkivalta on ihmisoikeusrikkomus, myös perheväkivalta. Suomen lain mukaan väkivalta on rikos, koteihin piilotettunakin. Myös kirkko on ottanut selkeän kannan perhe- ja parisuhdeväkivaltaan: se on rikos ja synti. Yleinen perheväkivallan muoto on puolison, useimmiten naisen, fyysinen pahoinpitely. Parisuhteessa esiintyvä väkivalta ilmenee usein myös uhkailuna, nöyryyttämisenä, liikkumavapauden rajoittamisena tai muista ihmisistä eristämisenä. Joskus väkivalta kohdistuu myös lapsiin. Vakavin lapseen kohdistuvan perheväkivallan muoto on seksuaalinen hyväksikäyttö. Lapsi on myös monen perheen "oiremittari", jonka pahoinvointi, häiriökäyttäytyminen tai masentuneisuus on usein välitön seuraus perhetilanteesta.

Jos joudut kohtaamaan omassa kodissasi väkivaltaa, älä jää asian kanssa yksin. Hae rohkeasti apua ja ilmoita poliisille. Kirkollisia tahoja, joihin kannattaa olla yhteydessä, ovat lähiseurakunnan diakoniatyöntekijät, kirkon perheasiain neuvottelukeskus, Palveleva Puhelin sekä Palveleva Netti.

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tai hyväksikäyttöä koskien apua saa muun muassa kunnallisista kasvatus- ja perheneuvoloista ja yliopistollisten ja muiden keskussairaaloiden lastenpsykiatrisista yksiköistä. Lue lisää perheväkivallasta tästä linkistä.

Seksuaalisuus

Osana Jumalan luomaa ihmisyyttä seksuaalisuus on myönteinen voima. Se herättää tarvetta tavoitella läheisyyttä, lämpöä, yhteenkuuluvuutta ja mielihyvää. Se vaikuttaa ihmisen sisällä läpi elämän. Kristinuskoon kuuluu  ajatus siitä, että jokaisen ihmisen ruumis on "Pyhän Hengen temppeli". Raamatussa ihminen on kokonaisuus, jossa sielu ja ruumis kuuluvat yhteen. Tällainen ihmisen ruumiillisuuden näkökulma vahvistaa myös ajatusta seksuaalisuudesta läpi elämän vaikuttavana syvästi myönteisenä ihmisyyden intiiminä osana ja ytimenä. Seksuaalisuuden vahvuus vaihtelee elämän eri vaiheissa ja on yksilöllistä, ja sillä voi olla erilaisia ilmenemismuotoja. Ihmisen arvo ei ole sidoksissa sukupuoleen tai seksuaalisuuteen, vaan se elää meissä kaikissa tasapuolisesti. Tämän oman ja toisen ihmisen arvon näkeminen auttaa suojelemaan itseä, kunnioittamaan myös toisen rajoja sekä ymmärtämään sukupuolen moninaisuutta ja erilaisuutta.

Nuoret elävät voimakkaiden ruumiillisten ihanteiden ja asenteiden maailmassa. Heidän kasvunsa omaksi kokonaiseksi itsekseen vaatii erityistä sensitiivisyyttä sekä toisaalta tilan ja toisaalta hyväksyvän ja kuuntelevan tuen antamista.

Parisuhteessa seksuaalisuus on erityinen, intiimi ja vastuullinen elämänalue. Lapsuudesta ja nuoruudesta tuomme mukanamme tietouden tai tietämättömyyden seksuaalisuudesta. Kannamme mukanamme vanhempiemme malleja ja arvoja sekä elämämme varrelta kertyneitä seksuaalisia kokemuksiamme ja muistojamme.

Parhaimmillaan seksuaalisuus on osa emotionaalista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Aito toisen ihmisen kunnioitus tekee mahdolliseksi seksuaalisen nautinnon ja turvalliset kokemukset, joihin ei liity toisen hyväksikäyttöä, pakottamista tai väkivaltaa. Seksuaalista kaltoinkohtelua ei pidä missään tilanteissa hyväksyä.

Moni kokee, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on vaikea puhua. Kannattaa kuitenkin opetella käsittelemään asiaa osana luonnollista elämää. Seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on tarjolla tukea. Kirkon perheneuvojien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa voi keskustella myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Tukea ja neuvoa on saatavilla esimerkiksi myös terveyskeskusten, Väestöliiton ja Sexpon kautta.