Ristiäiset

Kasteesta sopiminen

Kirkkoherranviraston henkilökunta avustaa kasteen järjestämisessä. Voit aloittaa kastetilaisuuden suunnittelun soittamalla virastoon. Mikäli kaste tapahtuu seurakunnan tiloissa, viraston kautta voidaan sopia myös tilavarauksesta.

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko, seurakuntakeskus tai muu sopiva tila. Jos lapsi kastetaan kotona, kasteen yhteydessä voidaan toimittaa myös kodin siunaaminen.

On hyvä, jos vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Tällöin voidaan yhdessä sopia käytännön järjestelyistä ja täyttää lasta koskeva rekisteröimislomake.

Kaste suositellaan tapahtuvaksi kolmen kuukauden sisällä lapsen syntymästä.

Kummin tehtävä

Kasteessa syntyy uusi ihmisten välinen yhteys, kummius. Kummi on lapselle erityinen, läheinen aikuinen. Kummin tehtävä on arvokas luottamustehtävä, jonka perimmäinen tehtävä on tukea lapsen kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien ja seurakunnan kanssa. Parhaiten kummi toteuttaa tehtäväänsä, kun hän rukoilee kummilapsensa puolesta. Tärkeämpää kuin lahjojen antaminen on antaa myös omaa aikaansa.

Kastettavalla tulee olla kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Näiden kahden ohella voi kummina olla muuhun, kirkkomme kasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö. Toivottavaa on, että kummit voivat olla läsnä kastetilaisuudessa.

Nimeltä kutsuttu

Kristillinen kaste perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn. Kasteessa lapsi otetaan Jumalan omaksi ja seurakunnan jäseneksi. Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän.

Monesti kastejuhlassa lapsen nimi kerrotaan ensimmäisen kerran sukulaisille ja ystäville. Vaikka kaste ei ole varsinaisesti nimenantojuhla, on oma nimi monella tavalla tärkeä. Nimi kertoo, että lapsi on ainutlaatuinen. Kasteessa Jumala kutsuu hänet nimeltä omakseen.

Kastekynttilä kutsuu rukoukseen

Kotiseurakunta antaa kastejuhlassa lapselle kastekynttilän. Se on lapsen rukouskynttilä, jonka voi sytyttää vuosittain nimipäivänä, syntymäpäivänä tai kasteen vuosipäivänä. Kastekynttilän liekki muistuttaa Jeesuksesta ja Jumalan läsnäolosta.

Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan

Tavallisesti kastejuhlaa seuraavan viikon sunnuntaina jumalanpalveluksessa luetaan kastettujen nimet. Tuolloin seurakunta rukoilee kastettujen ja heidän perheittensä puolesta. Tervetuloa erityisesti silloin kirkkoon.

Seurakunta järjestää paljon lapsiperheille suunnattua toimintaa. Muun muassa vauvakahvila ja avoimet päiväkerhot kutsuvat pieniä lapsia vanhempineen toimintaan mukaan. Näistä toimintamuodoista saa tarkempaa tietoa Ilmajoki-lehden seurakuntauutisista ja seurakunnan verkkosivuilta.

Lapsen kasvu on jännittävä seikkailu myös vanhemmille. Se tarjoaa haasteita ja vastuuta, mutta myös iloa.

Äiti kastettavan vauvansa kanssa.
YouTube-video

Musiikkia ristiäisiin