Ristiäiset

Kasteesta sopiminen

Seurakuntatoimiston henkilökunta avustaa kasteen järjestämisessä. Voit aloittaa kastetilaisuuden suunnittelun soittamalla seurakuntatoimistoon. Mikäli kaste tapahtuu seurakunnan tiloissa, toimiston kautta voidaan sopia myös tilavarauksesta.

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko, Kestikartano tai muu sopiva tila. Jos lapsi kastetaan kotona, kasteen yhteydessä voidaan toimittaa myös kodin siunaaminen.

On hyvä, jos vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Tällöin voidaan yhdessä sopia käytännön järjestelyistä ja täyttää lasta koskeva rekisteröimislomake.

Kaste suositellaan tapahtuvaksi kolmen kuukauden sisällä lapsen syntymästä.

Kummin tehtävä

Kasteessa syntyy uusi ihmisten välinen yhteys, kummius. Kummi on lapselle erityinen, läheinen aikuinen. Kummin tehtävä on arvokas luottamustehtävä, jonka perimmäinen tehtävä on tukea lapsen kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien ja seurakunnan kanssa. Parhaiten kummi toteuttaa tehtäväänsä, kun hän rukoilee kummilapsensa puolesta. Tärkeämpää kuin lahjojen antaminen on antaa myös omaa aikaansa.

Kastettavalla tulee olla yksi kummi, joka on konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Hänen lisäkseen voi kummina olla muuhun, kirkkomme kasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö. Toivottavaa on, että kummit voivat olla läsnä kastetilaisuudessa.

Nimeltä kutsuttu

Kristillinen kaste perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn. Kasteessa lapsi otetaan Jumalan omaksi ja seurakunnan jäseneksi. Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän.

Monesti kastejuhlassa lapsen nimi kerrotaan ensimmäisen kerran sukulaisille ja ystäville. Vaikka kaste ei ole varsinaisesti nimenantojuhla, on oma nimi monella tavalla tärkeä. Nimi kertoo, että lapsi on ainutlaatuinen. Kasteessa Jumala kutsuu hänet nimeltä omakseen.

Kastekynttilä kutsuu rukoukseen

Kotiseurakunta antaa kastejuhlassa lapselle kastekynttilän. Se on lapsen rukouskynttilä, jonka voi sytyttää vuosittain nimipäivänä, syntymäpäivänä tai kasteen vuosipäivänä. Kastekynttilän liekki muistuttaa Jeesuksesta ja Jumalan läsnäolosta. Kastekynttilöitä voi ostaa lisää seurakuntatoimistosta, jos kasteessa saatu kynttilä on palanut loppuun.

Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan

Tavallisesti kastejuhlaa seuraavan viikon sunnuntaina jumalanpalveluksessa luetaan kastettujen nimet. Tuolloin seurakunta rukoilee kastettujen ja heidän perheittensä puolesta. Tervetuloa erityisesti silloin kirkkoon.

Seurakunta järjestää paljon lapsiperheille suunnattua toimintaa. Näistä toimintamuodoista saa tarkempaa tietoa seurakunnan verkkosivuilta ja Ilmajoki-lehden seurakuntauutisista.

Lapsen kasvu on jännittävä seikkailu myös vanhemmille. Se tarjoaa haasteita ja vastuuta, mutta myös iloa.

Äiti kastettavan vauvansa kanssa.
YouTube-video

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Musiikkia ristiäisiin