Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Kirkkoneuvosto hoitaa myös seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa esillä olevat asiat. Ilmajoen seurakunnassa kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon yhdeksän jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra, joka toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Kirkkoneuvoston toimintaa ohjaa kirkkovaltuuston hyväksymä kirkkoneuvoston ohjesääntö. Kirkkoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kirkkoherran lisäksi asioita esittelee kirkkoneuvostossa talouspäällikkö.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2022:

 

   Jani Latva-Nikkola, pj                                
   Heikki Lintala vpj                  Varajäsen Esa Niemistö

 

  Jäsen  Varajäsen
  Kaija Aspila-Renkola  Tuula Alhainen
  Henry Hautala  Tapani Kivimäki
  Jarkko Hautala  Heikki Peräaho
  Eero-Pekka Hautamäki  Antti Ämmänkoski
  Jaakko Hautamäki  Krista Pöytälaakso
  Vappu Kuivamäki  Sari Mantere
  Maija-Liisa Mäki-Kahma  Tuulikki Kukkonen
  Sanna Ålander  Sirpa Rintala