Rikos koskettaa monia

Rikos järkyttää tekijän, uhrin ja heidän läheistensä mieliä.

Rikollisuus horjuttaa perusturvallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa. Työtä rikoksen osapuolten hyväksi tehdään yli hallinnollisten ja kirkollisten rajojen. Rikollinen teko on usein vain jäävuoren huippu, joka kätkee alleen suuren määrän pahaa oloa, yksinäisyyttä ja sairautta. Tähän jäävuoreen sisältyy myös paljon yhteisöllistä pahaa – sellaista jonka juuret ovat syvällä menneisyydessä. Syyttäminen, rankaiseminen ja sovittaminen eivät riitä, kaikki rikoksen koskettamat tarvitsevat myös hoitoa haavoihinsa. Tekijöiden, uhrien ja omaisten eristäytyminen ja käpertyminen omaan kipuun ja häpeään tuottaa vain lisää pahaa oloa.

Kirkko toimii saumattomasti yhdessä viranomaisten, järjestöjen, muiden kirkkokuntien ja vapaiden kirkollisten suuntien kanssa rikoksen osapuolten auttamiseksi. Avun tarvitsijalta ei kysytä kirkon jäsenyyttä eikä uskon asioita. Perusteeksi riittää avun ja tuen tarve. Jos rikos on koskettanut elämääsi, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman paikallisseurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, luottamuksellisesti. He voivat tarpeen vaatiessa ohjata sinut eteenpäin. Myös näillä sivuilla voit tutustua eri tukimuotoihin.

Apua rikoksen kanssa tekemisiin joutuneille

Rikosuhripäivystys ja seurakunnat auttavat rikoksen uhriksi tai todistajaksi joutunutta sekä asianosaisten läheisiä niin käytännön asioissa kuin henkisessä selivämisessä. Rikosuhripäivystys RIKU on valtakunnallinen palvelu rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikoksen todistajille. RIKU tarjoaa henkistä tukea rikoskokemuksesta selivämiseen sekä käytännön neuvoja, jotta rikoksen uhri pystyisi toimimaan oikeuksiensa mukaisesti.

Kirkko on yksi rikosuhripäivystyksen perustajajäsenistä. Muita toimijoita ovat päivystystä koordinoiva Suomen Mielenterveysseura sekä Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Setlementtiliitto. Voit ottaa yhteyttä myös seurakuntaasi, jonka papit ja diakoniatyöntekijät kuuntelevat ja keskustelevat luottamuksellisesti. Diakoniatyöntekijät etsivät myös yhdessä kanssasi ratkaisuja käytännön haasteisiin.

Myös tekijän läheiset tarvitsevat tukea

Lähipiirissä tapahtuva rikos herättää voimakkaita tunteita: pelkoa, ahdistusta, huolta tai syyllisyyttä. Myöskään näiden tunteiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Jos läheisesi on vankilassa, voit ottaa yhteyttä vankilapappiin tai diakoniatyöntekijään, joiden yhteystiedot saat rikosseuraamuslaitokselta (RISE). Tekijöiden omaisia varten on myös vertaistukiryhmiä, joista voi kysellä esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

Rikoksen tehneelle tukea

Rikoksen tekijöitä pidetään helposti pahoina ja paatuneina. Kirkon vankilatyössä näkyvä henkinen ja hengellinen hätä kertovat kuitenkin muuta. Jos tavalliset riviseurakuntalaiset hakeutuisivat kirkkoon ja papin puheille yhtä kiihkeästi kuin vankiloiden asukkaat, kirkkojen seinät pullistelisivat joka sunnuntai.

Mikä on väärin, on väärin. Se ei muuksi muutu. Se on myös ihmisten edessä sovitettava ja hyvitettävä. Jumalan laki on kuitenkin toinen, sillä syntinsä tunnustava ja katuva saa anteeksi. Ja hänen syntinsä on jo sovitettu.

Ole siis rohkealla mielellä. Teoistasi huolimatta olet Jumalan ja ihmisten rakkauden arvoinen. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin: ” Tunnustan syntini Herralle.” Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. (Ps. 32:5)

Hae apua, tukea ja seuraa – myös kirkolla on palveluita juuri sinua varten. Jos olet vankilassa, käytössäsi on vankilapappi, jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella. Jos rangaistuksesi on jokin muu kuin vankilatuomio, voit hakea tukea seurakunnastasi.

Tukea vapautuessasi

Monet seurakunnat ja kristilliset järjestöt auttavat vapautumassa olevia tai vapautuneita vankeja uuden arjen alkuun pääsemisessä. Voit kääntyä lähiseurakunnan papin tai diakoniatyöntekijän puoleen. Myös KRIS Etelä-Pohjanmaa ry Seinäjoella tarjoaa tukea tilanteeseen.

Apu voi olla sekä käytännöllistä että henkistä. Apua voi saada esimerkiksi tukiasunnon etsimiseen. Seurakunnasta sinut voidaan myös ohjata erityspalveluiden pariin. Kirkolla on joillain paikkakunnilla esimerkiksi asuntoja, joita voidaan antaa lomalla olevien vankien käyttöön tai vaikka lasten tapaamisiin. Nuoret rikoksentekijät voivat saada apua seurakuntien nuorisoryhmistä tai erityisnuorisotyöstä.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja. Palveluihin kuuluu muun muassa vertaistukea, asumispalveluohjausta ja tukiasumispalveluita.

Kristilliset järjestöt tarjoavat mm. päihdekuntoutusta, katso lisää esimerkiksi Sininauhaliiton sivuilta.