Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä on keskeistä siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Ennen vihkimistä

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelisluterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä toisen kotiseurakunnan seurakuntatoimistossa.

Vihkiminen voidaan toimittaa, kun avioliittoon aikovat ovat saaneet todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta.

Evankelisluterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista ainakin toinen kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.

Jos toinen ei kuulu kirkkoon tai kuuluu johonkin ei-kristilliseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen avioliiton siunaaminen.

Vihkiminen

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa tai kappelissa. Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa.

Vihkimistä varten kirkon tai muun seurakunnan tilan varaus tehdään ottamalla yhteys seurakuntatoimistoon, jossa voi esittää myös toiveen vihkimisen toimittavasta papista. Seurakunnasta varattu vihkipappi ottaa yhteyttä vihkipariin.  Pappi ja vihkipari tapaavat yleensä ennen avioliittoon vihkimistä. Tapaaminen voidaan sopia kirkkoon tai vihkipaikalle. Tapaamishetkessä tutustutaan ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä käytännön asioita. Papin kanssa voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen.

Musiikki

Avioliittoon vihittävien on hyvä tavata myös kanttorin kanssa tai vihkitoimituksessa käytettävästä musiikista voi sopia hänen kanssaan puhelimitse. Musiikkivalinnoissa on hyvä huomioida kirkollisen vihkimisen jumalanpalvelusluonne.

Tavallisesti kevään aikana seurakuntamme kanttorit pitävät häämusiikin illan kirkossa. Tuolloin voi tutustua häämusiikkiin sekä saada lisää tietoa kirkollisesta vihkimisestä.

Morsian jonka kädessä on morsiuskimppu.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin