Hautainhoitohinnasto

Kesähoito (1 vuosi) kukkien kanssa, €

Haudan leveys 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
Hinta 63 67 70 74 76 83

Kesähoito (1 vuosi) ilman kukkia, €

Haudan leveys 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
Hinta 54 58 59 62 64 67


Hintaan sisältyy yhden muistomerkin ympäristön hoito. Lisämaksu seuraavista samalla hautapaikalla sijaitsevista muistomerkeistä on kukkineen 48 euroa ja ilman kukkia 38 euroa.

10 vuoden hoitosopimus, €

Haudan leveys 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
Hinta 627 672 712 742 780 831


Hintaan sisältyy yhden muistomerkin ympäristön hoito. Samalla hautapaikalla sijaitsevan lisämuistomerkin osalta hoitomaksuun lisätään 50 prosenttia.

Mikäli hoidettavaksi annettava alue poikkeaa tavallisesta hoitohaudasta muistomerkin koon tai lukumäärän, hoitoalueen laajuuden, erikoisuuden, taikka muun seikan johdosta, vahvistaa kirkkoneuvosto hoitomaksun erikseen.

Hoitoon sisältyy voimassaolevan hautainhoitorahaston sääntöjen mukaiset tehtävät.

Seurakunnalla on oikeus suorittaa haudalla haudan hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia.

Muita palveluita

Kynttilän asettaminen haudalle pyhäinpäivänä 12 €/vuosi

Hautamuistomerkin oikaisu

muistomerkin oikaisu 30 €
samalla hautasijalla useampi kuin yksi muistomerkki 40 €
konetyötä vaativa muistomerkin oikaisu 55 €