Lähetys

Lähetystyö toteuttaa Jeesuksen Kristuksen antamaa lähetyskäskyä. Seurakunnan lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät tunne Kristusta.

Seurakunnan lähetystyö ulkomaille toteutuu kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta, joiden kanssa tehdään nimikkolähettejä ja nimikkokohteita koskevia kannatussopimuksia.

Sopimuksissa seurakunta sitoutuu paitsi taloudelliseen lähetyksen tukemiseen myös muistamaan lähettien työtä ja kohteissa tehtävää työtä rukouksin sekä ylläpitämään yhteyttä lähettien ja nimikkokohteiden kanssa.

Tätä varten Ilmajoen seurakunta ja sen jäsenet osallistuvat lähetystyöhön järjestämällä erilaista toimintaa lähetystyön tukemiseksi ja toteutumiseksi.

Toimintaa lähetystyön hyväksi:

 • lähetyspiirit
 • lähetyslounaat
 • kirkkokahvit
 • Käsityökamari seurakuntakeskuksessa
 • Käsityökellari Koskenkorvan seurakuntatalolla
 • kouluvierailut mm. lähetystyöntekijöiden kanssa
 • lähetystapahtumat ja -illat
 • myyjäiset
 • tapulitoiminta kesäisin yhdessä diakoniatyön kanssa
 • yhteistä toimintaa seurakunnan muiden työalojen kanssa
 • Kauneimmat jolulaulut

Vapaaehtoisia tarvitaan.

Ota yhteys lähetyssihteeriin. Olet lämpimästi tervetullut toimintaan mukaan!

Kolme kiinalaista puunukkea kiinalaista kirjoitustaulua vasten.
Kala kämmenellä.
Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."

Ilmajoen seurakunnan nimikkolähetit ja kohteet

Nimikkolähetit

Kuva Tiina Latva-Raskusta

Tiina Latva-Rasku, Japani. (SLEY)

Tiina tekee internet työtä Suomesta käsin Japaniin. Työ sisältää vastaamista japanilaisten kysymyksiin kristinuskosta, toimimista teknisten asioiden tukihenkilönä Japanin kirkon sivustoilla, seurakunnan tapahtumien mainostamista verkkosivuilla, nuoria tavoittavaa kristillisen sivuston tekemistä ja toimimista tiimissä, joka tekee kansainvälistä sivustoa Raamatun perusopetuksista.

Kuva Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela

Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela, Shangalala, Angola. (SLS)

Eeva-Liisa työskentelee Lähetysseuran kirkollisen työn koordinaattorina ja kummityön kehittämisessä. Kummityön tavoitteena on antaa kummioppilastyön ja sen avulla saatavan koulutuksen kautta lapsille ja nuorille uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja elämässään, niin että köyhyys ja syrjäytyneisyys vähentyisivät ja lapsista kasvaisi tasavertaisia yhteiskunnan jäseniä.

Rauno toimii teknisenä kouluttajana ja organisaattorina Angolan kirkon kiinteistöjen kehittämiseen, ylläpitoon ja huoltoon panostettavissa toimenpiteissä. Konkreettisena esimerkkinä on aurinkoenergian tehokkaampi hyödyntäminen eri tarpeisiin.

Kaisa ja Jukka Sadeharju, sekä lapset Leevi, Helmi ja Lenni, Papua-Uusi-Guinea. (KL)

Sadeharjut tekevät raamatunkäännöstyötä Papua-Uudessa-Guineassa. Jukan tehtäviin kuuluvat erilaiset ATK-tehtävät ja Kaisa palvelee sairaanhoitotyössä.

 

Merja Kramsu (ELY)

Hänen työpaikkansa on Pietarissa, Inkerin kirkon keskustoimistolla. Merja toimii kansainvälisten kysymysten parissa, Evankelisen Lähetysyhdistyksen lähettinä.

 

Nimikkokohteet

Etelä-Sudan/Sudan (SLEY)

Pauli Vanhanen on perheineen siirtynyt työskentelemään Etelä-Sudanin/Sudanin luterilaisen kirkon ELCSS-S työyhteyteen. Asemapaikka on Gulun kaupunki pohjois-Ugandassa.

MYÖS:

 • Pakistanin Peshawaren hiippakunnan kristillisen työn tukeminen. (SLS)
 • Seurakuntamme tukee kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä. (SANSA)

 

 

Rukous lähetystyön puolesta.

Rakas Taivaallinen Isä.
Siunaa lähetystyötä kaikkialla maailmassa, kaikissa maissa. Siunaa maita ja kansoja, joidenka parissa lähetystyötä tehdään. Siunaa lähetystyöntekijöitä kaikkialla lähetysmaissa.  
Siunaa oman seurakuntamme lähetystyötä, lähetystoimintaa. Siunaa kaikkia vapaaehtoisia, jotka lähetystyön hyväksi haluavat toimia.  
Siunaa seurakuntamme nimikkolähettejä ja -kohteissa tehtävää työtä.

Siunaustasi pyydämme:
- Tiina Latva- Raskulle, joka tekee internetin kautta työtä Japaniin.  
- Kaisa ja Jukka Sadeharjulle ja heidän lapsilleen Papua-Uusi-Guineaan. He toimivat mm. Raamatun käännöstyössä.
- Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomelalle, he työskentelevät Angolassa seurakunta tehtävissä.

Siunaa nimikkokohteissamme tehtävää työtä:
- Etelä- Sudanin ja Sudanin kristillistä työtä
- Pakistanissa Beshawaren hiippakunnan työtä.
- Medialähetys Sanansaattajien Sat-7 mediatyötä.

Rakas Jeesus, sinä annoit tehtäväksi viedä evankeliumia kaikille luoduille (Mark. 16:15).  Annoit tehtävän auttaa ja rakastaa lähimmäisiä. Opeta ja auta meitä siinä tehtävässä ja tehtävässä, jonka meille kullekin olet antanut.  Kiitos, että olet luvannut olla kanssamme. Yksin, ilman sinua emme voi tehtävää toteuttaa. Sinulta saamme avun ja voiman.  Kiitos ja ylistys sinulle, Kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Lähetystyön kanavia

Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille." Mark.16:15