Lähetystyö

Lähetystyö toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä (Matt 28:19–20 ja Mark. 16: 15–16). Lähetystyötä tehdään kansojen parissa, jotka eivät tunne Jeesusta ja sitä tehdään sanoin ja teoin, julistaen ja auttaen. Myös  kotiseurakunnassa tehtävä työ on lähetystyötä ja se alkaa jo kotiovelta.

Seurakunnan lähetystyö ulkomaille toteutuu kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta, joiden kanssa tehdään nimikkolähettejä ja nimikkokohteita koskevia kannatussopimuksia.

Sopimuksissa seurakunta sitoutuu paitsi taloudelliseen lähetystyön tukemiseen, myös muistamaan lähettien työtä ja kohteissa tehtävää työtä rukouksin sekä ylläpitämään yhteyttä nimikkolähettien ja - kohteiden kanssa.

Tätä varten Ilmajoen seurakunnassa järjestetään erilaista toimintaa lähetystyön tukemiseksi ja toteutumiseksi.

Toimintaa lähetystyön hyväksi:

  • lähetystapahtumat - ja illat
  • Käsityökellari Koskenkorvan seurakuntatalolla
  • kouluvierailut
  • adventtimyyjäiset
  • tapulitoiminta kesäisin yhdessä diakoniatyön kanssa
  • yhteistä toimintaa seurakunnan muiden työalojen kanssa
  • Kauneimmat joululaulut
Kolme kiinalaista puunukkea kiinalaista kirjoitustaulua vasten.
Kala kämmenellä.
Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." Mark. 1:17

Ilmajoen seurakunnan nimikkolähetit ja kohteet

Nimikkolähetit

​​​​​Tiina Latva-Rasku, Japani (SLEY)

Tiina tekee internettyötä Suomesta käsin Japaniin. Työ sisältää vastaamista japanilaisten kysymyksiin kristinuskosta,   toimimista teknisten asioiden tukihenkilönä Japanin kirkon sivustoilla, seurakunnan tapahtumien mainostamista verkkosivuilla, nuoria tavoittavaa kristillisen sivuston tekemistä ja toimimista tiimissä, joka tekee kansainvälistä sivustoa Raamatun perusopetuksista.

 

Pia ja Tero Ruotsala, Pia kirkkohallituksessa, Tero Suomen Lähetysseurassa, yhteydenpito Kambodzhaan (Suomen Lähetysseura)

Pia toimii Kirkkohallituksen tutkimus ja koulutus -yksikössä kirkon perheneuvonnan asiantuntijana. Pia on mukana kouluttamassa suomalaisia perheneuvojia ja hoitaa työajalla yhteyksiä Kambodzhaan sekä globaaliin perheneuvonnan verkostoon.

Tero toimii Lähetysseurassa kirkollisen työn neuvonantajana mm.Kambodzhan luterilaiselle kirkolle.

 

​​​Laura ja Antti, Pohjois-Afrikka/Espanja (Kansanlähetys)

Antti ja Laura lähtivät perheineen ensimmäiselle työkaudelleen maahanmuuttajatyöhön Pohjois-Afrikkaan elokuussa 2023. Heidän työnsä tulee olemaan maahanmuuttajien laaja-alaista diakonista tukemista, jotta nämä voisivat integroitua espanjalaiseen yhteiskuntaan ja löytäisivät seurakuntayhteyden.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana Antti ja Laura opiskelevat kohderyhmänsä kieltä ja kulttuuria Pohjois-Afrikassa, minkä jälkeen he tulevat siirtymään paikallisen yhteistyökumppanimme maahanmuuttajatyön tehtäviin Espanjaan.

* Lue lisää Lauran ja Antin maahanmuuttajatyöstä Välimeren alueella

 

Merja Kramsu (ELY)

Hänen työpaikkansa on Pietarissa, Inkerin kirkon keskustoimistolla. Merja toimii kansainvälisten kysymysten parissa, Evankelisen Lähetysyhdistyksen lähettinä.

 

​​Nimikkokohteet

Paula ja Lauri Heikkilä, Etelä-Sudan/Sudan/Uganda (SLEY)

Heikkilät tukevat ELCSS-S:n seurakuntia pakolaisleireillä kirkon ja sen jäsenten tarpeiden mukaan. Seurakuntlaiista merkittävä osa on lapsia ja nuoria. Heikkilät kulkevat heidän rinnallaan ja ovat mukana varustamassa heitä elämään ja seurakunnan rakentamiseen.

 

Anna ja Taisto Sokka, Etelä-Sudan/Sudan/Uganda (SLEY)

Sokat kouluttavat nykyisiä ja tulevia kirkon työntekijöitä Ugandassa. He tekevät työtä pakolaisleirien yhteydessä ja työslentelevät kirkon tulevaisuuden puolesta alueella, jossa se muutoin on vaakalaudalla.

MYÖS

  • Pakistanin Peshawaren hiippakunnan kristillisen työn tukeminen. (SLS)
  • Seurakuntamme tukee kristillistä satelliittitelevisiotyötä SAT-7:n kanavilla Lähi-idässä. (SANSA)

 

 

Rukous lähetystyön puolesta.

Rakas Taivaallinen Isä.
Siunaa lähetystyötä kaikkialla maailmassa, kaikissa maissa. Siunaa maita ja kansoja, joiden parissa lähetystyötä tehdään. Siunaa lähetystyöntekijöitä kaikkialla lähetysmaissa.  
Siunaa oman seurakuntamme lähetystyötä, lähetystoimintaa. Siunaa kaikkia vapaaehtoisia, jotka haluavat toimia lähetystyön hyväksi.  
Siunaa seurakuntamme nimikkolähettejä ja -kohteissa tehtävää työtä.

Siunaustasi pyydämme:
- Tiina Latva- Raskulle ja hänen Suomesta käsin tehtävälle Japanin työlle
- Pia ja Tero Ruotsalalle ja heidän lapsilleen Kambodzhaan

Siunaa nimikkokohteissamme tehtävää työtä:
- Etelä- Sudanin ja Sudanin kristillistä työtä
- Pakistanissa Beshawaren hiippakunnan työtä.
- Medialähetys Sanansaattajien Sat-7 mediatyötä.

Rakas Jeesus, sinä annoit tehtäväksi viedä evankeliumia kaikille luoduille.  Annoit tehtävän auttaa ja rakastaa lähimmäisiä. Opeta ja auta meitä siinä tehtävässä ja tehtävässä, jonka meille kullekin olet antanut.  Kiitos, että olet luvannut olla kanssamme. Yksin, ilman sinua emme voi tehtävää toteuttaa. Sinulta saamme avun ja voiman.  Kiitos ja ylistys sinulle, Kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Lähetystyön kanavia

Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille." Mark.16:15