Hautajaiset

Suruviestin tullessa

Läheisen ihmisen kuolema on suuri menetys. Suru on henkilökohtaista ja yksilöllistä. Erilaiset tunteet: kaipaus, hämmennys ja kiitollisuus vaihtelevat. Tärkeää on, ettei kukaan lähiomainen jää yksin surussaan. Surun läpikäymiseen saa kuuntelu- ja keskusteluapua seurakunnan papeilta, diakonian viranhaltijoilta ja sururyhmistä.

Hautaan siunaamisessa omaiset ja läheiset saattavat vainajaa haudan lepoon rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Omaisia tuetaan ja lohdutetaan kristillisellä toivolla. Hautaan siunaamisessa kuollut jätetään Jumalan haltuun. Kristillisen uskon mukaan meillä on kuoleman kohdatessa toivo iankaikkisesta elämästä ja jälleennäkemisestä.

Surun keskellä omaisten on jaksettava huolehtia hautajaisjärjestelyistä. Järjestelyjen hoitamisessa auttavat seurakuntatoimisto ja hautaustoimistot.

Hautajaisjärjestelyt

Ilmajoen seurakunnassa hautausjärjestelyt aloitetaan soittamalla seurakuntatoimistoon. Puhelun aikana selvitetään hautauslupa-asiat, sovitaan siunausaika ja -paikka, siunaava pappi, kanttori ja mahdollinen muistotilaisuuden paikka, mikäli muistotilaisuus pidetään seurakunnan tiloissa. Siunaukset toimitetaan muina päivinä paitsi maanataina ja pyhinä.

Hautapaikasta sovitaan hautausmaan toimistossa, joka on kirkon vieressä jokirannassa. Hautaus voidaan toimittaa arkkuhautauksena tai tuhkauksena. Siunaustilaisuus on molemmissa hautaustavoissa samanlainen. Tuhkauksen jälkeen uurna voidaan haudata tai tuhka sirotella.

Normaalisti vainajan siirtää se hautaustoimisto, jonka kanssa omaiset ovat sopineet arkun hankinnasta. Vainajien säilytystila sijaitsee jokirannassa hautausmaan toimiston vieressä.  Ilmajokiset hautaustoimistot tuntevat paikallisen käytännön ja toimivat sen mukaisesti. Mikäli vainaja tuodaan muualta jonkun muun kuin paikallisen hautaustoimiston toimesta, on hyvä ottaa yhteys hautausmaan toimistoon.

Sanoma- eli kuolinkellot soitetaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille vainajaa tuotaessa. Hautaustoimisto hoitaa käytännön toimenpiteet.

Hautaan siunaaminen

Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen. Siunauksen toimittava pappi sopii omaisten kanssa ajan, jolloin keskustellaan vainajasta, hautaan siunaamisesta ja muistotilaisuudesta. Keskustelussa papilta voi kysyä kaikesta hautaukseen ja suruun liittyvästä. Hän voi olla omaisten tukena jo ennen hautajaisia.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät eikä kirkolliselle hautaan siunaamiselle ole esteitä. Kirkollista hautaan siunausta ei toimiteta vastoin vainajan eläessään ilmaisemaa tahtoa.

Siunaustilaisuus sisältää urkumusiikkia, virsiä, raamatuntekstejä, rukousta, papin puheen ja siunaamissanat. Omaisten omasta ohjelmasta ja sen kohdasta sovitaan papin kanssa.

Muistotilaisuus

Hautaan siunaamisen jälkeen voidaan järjestää muistotilaisuus seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Seurakunnan tiloissa järjestettävän muistotilaisuuden tarjoiluista voi sopia seurakunnan keittiön emäntien kanssa. Muistotilaisuuden kulku on vapaa. Pääsääntöisesti se muodostuu, musiikista, virsistä, lyhyistä puheista, mahdollisesta adressien lukemisesta sekä tarjoilusta.

Hautajaisten jälkeen

Hautajaisia seuraavana sunnuntaina Ilmajoen kirkossa pidettävässä jumalanpalveluksessa luetaan hautaan siunattujen nimet sekä rukoillaan heidän ja omaisten puolesta. Tapana on, että omaiset osallistuvat jumalanpalvelukseen. Hautajaisten jälkeenkin omaiset voivat ottaa yhteyttä siunauksen toimittaneeseen pappiin tai oman alueen diakoniatyön viranhaltijaan. Heidän kanssaan voi keskustella niin suruun kuin yleensä elämään liittyvistä asioista. Kevään ja syksyn toimintakausina seurakunta järjestää sururyhmän läheisensä menettäneille omaisille.

Pyhäinpäivänä Ilmajoen kirkossa luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden Ilmajoen seurakuntaan kuuluneiden vainajien nimet ja heille sytytetään muistokynttilä. Pyydettäessä myös muuhun seurakuntaan kuuluvien, mutta Ilmajoelle haudattujen vainajien nimet voidaan lukea Ilmajoen kirkossa. Tähän tilaisuuteen kaikki vainajan omaiset ovat tervetulleita.

Haudanhoito kuuluu kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltijalle. Omaiset voivat hoitaa hautaa itse tai antaa sen seurakunnan hoidettavaksi. Hautojen hoitoon ja kaikista hautausmaahan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä hautausmaan toimistoon.

Ikkunaristi jonka taustalla näkyy koivuja.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Musiikkia hautajaisiin