Uutislistaukseen

Artboard 1-100_THUMB.jpg

Kari Mantereen merkkipäiväkeräys oli menestys!

7.6.2018 12.05

Ilmajoen entisen kirkkoherran läksiäiskeräys sai aikaan runsaasti lahjoituksia.

Pitkän uran muistamisena Ilmajoen seurakunta päätti järjestää Kaivo Karille- merkkipäiväkeräys Kirkon ulkomaanavun hyväksi. Keräyksellä oli tarkoitus kerätä varoja KUA:n toiminnalle, joka auttaa kunnostamaan ja rakentamaan kaivoja sekä vesijärjestelmiä kehitysmaissa. Merkkipäiväkeräykseen oli mahdollista osallistua niin netin kautta kuin kolehtiin kirkossa eläkkeellelähtöjuhlassa.

Kokonaissummaksi kertyi kolehdin osuudesta 3205,57 euroa sekä tilille tulleet 1628,61 euroa, eli yhteensä 4834,18 euroa. Kerätyllä summalla saatiin siis aikaan neljä kaivoa!

Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!