Diakoniatyöntekijä, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (4. diakonian virka)

Ilmajoen seurakunnassa on haettavana 14.5.2024 klo 14 mennessä 4. diakoniatyöntekijän virka, johon sisältyy 40 % osuudella lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan tehtävä.

Ilmajoen seurakunnassa on kaikkiaan neljä diakonian virkaa. Diakoniatiimiin kuuluu lisäksi teologi. Lähetys- ja kansainvälisessä työssä tukena on vapaaehtoisista koostuva yhteiskunnallisen työn tukiryhmä sekä työparina teologi. Lähijohtajana toimii johtava diakoniatyöntekijä.

Nyt haettavaan diakonian virkaan kuuluu yleisen diakoniatyön tehtäviä, jotka sisältävät muun muassa päivystys-, asiakas- ja kotikäyntityötä. Ilmajoen seurakunnassa yleiseen diakoniatyöhön kuuluu myös rippikoulutyötä. Päävastuualueena ovat diakonian vapaaehtoiset, yhteisvastuukeräys sekä maahanmuuttajatyö. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajana tehtävä on organisoida lähetys- ja kansainvälisen työn toimintaa. Työn painopiste on lähetyskasvatuksessa kaikenikäisille ja vapaaehtoisten sekä muiden työntekijöiden kanssa toteutettavissa tempauksissa ja projekteissa. Myös yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja Kirkon ulkomaanapuun sekä nimikkolähetteihin ja –kohteisiin kuulu tehtävään.

Hakijalta toivomme hyviä tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta sekä kykyä tulla toimeen innostavasti ja avoimesti erilaisten ihmisten kanssa. Arvostamme lähetystyön tuntemusta ja kokemusta vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Toivomme myös joustavaa työotetta diakoniatyön mukautuessa ja vastatessa yhteiskunnan muutoksiin.

Tehtävään valittavalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen mukaista diakonian viran kelpoisuutta (Kirkon säädöskokoelma nro 162). Ennen viran vastaanottoa valmistuvat otetaan huomioon haussa. Lisäksi viran vastaanotto edellyttää sitoutumista kirkon säädöskokoelma nro 178 mukaisen pätevyyden hankintaan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan tehtävään, mikäli sellaista ei hakijalla ole.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä terveystodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Koeaika on kuusi kuukautta. Palkkaus on KiRVESTES:n mukainen ja sen palkkaluokka on 502. Peruspalkka vaativuusosineen on 2824 € Siihen lisätään 31.1.2025 asti erityinen palkanosa 61,11 €, yhteensä 2885,11 €.*

Virka täytetään 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 14–16. Valinnan suorittaa kirkkoneuvosto.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 14.5.2024 klo 14 mennessä Ilmajoen seurakuntaan sähköpostilla osoitteeseen ilmajoen.seurakunta@evl.fi. Aihekenttään pyydetään laittamaan merkintä ”diakonian virka”.

Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Soile Dimitrijeva p. 050 537 0326 tai kirkkoherra Jani Latva-Nikkola, p. 040 769 6956.

*[tekninen korjaus 26.4.2024: Peruspalkka oli virheellisesti ilmoitettu 2823,80 €, vaativuusosa virheellisesti 61,32, yhteensä virheellisesti 2885,12 €. Vuosiluku erityiselle osalle virheellisesti ilmoitettu 2024]